વેરહાઉસ

ઇલેક્ટ્રોનિક શેલ્ફ લેબલ (ઇએસએલ) કાગળની સંમિશ્રણ ઘટાડે છે અને વેરહાઉસનું સંચાલન પહેલા કરતા વધુ સરળ બનાવે છે. નીચે આપેલા ફાયદા જુઓ.

ERP સિસ્ટમો સાથે સારી રીતે જોડાયેલ છે;

સંપૂર્ણપણે પ્રદર્શિત આઇટમ માહિતી;

ઇન્સ્ટન્ટ સ્ટોક લેવલ અપડેટ;

લેબલ્સ પર એલઇડી ચેતવણીની કાર્યાત્મક સહાયતા;

તે તમામ સુવિધાઓ સાથે, વેરહાઉસને સુધારેલી ઇન્વેન્ટરી ચોકસાઈ, સ્ટોક-આઉટ જોખમ નિવારણ અને ખર્ચ નિયંત્રણથી સુરક્ષિત કરી શકાય છે.

વેપાર ડેપો

hrt (5)
hrt (4)
hrt (2)
hrt (3)
hrt (1)