ફેક્ટરી પ્રવાસ

rht (1)
rht (2)

ઝકોંગઉત્કૃષ્ટ ઉત્પાદનો કેવી રીતે પેદા કરવા તે વિશે knowingંડાણથી જાણીને એક અનુભવી ઉત્પાદક પણ છે. MES + ERP ની મદદથી, ગુણવત્તાને વધુ સારી રીતે નિયંત્રિત કરવામાં આવે ત્યારે અમે સરળતાથી મોટા પાયે ઉત્પાદનને નિયંત્રિત કરી શકીએ છીએ અને મહત્તમ ડિગ્રીએ નુકસાન ઘટાડી શકીએ છીએ. સાધનોના સંપૂર્ણ સેટ સાથે, અમે ઓછી કિંમતે કોઈપણ વસ્તુને ઝડપથી તૈયાર કરી શકીએ છીએ.

rth (1)
rth (2)